Skip to main content
Meer over ons

Visie & Missie

Wie zijn wij ?

OBSG zet zich al 50 jaar in voor het onthaal, huisvesting, hulp en begeleiding van studenten, doctorandi en stagiaires uit partnerlanden van de Belgische Ontwikkelingssamenwerking. Met als doel een menselijke, broederlijke en harmonieuze ontwikkeling te bevorderen.

Wat doen wij?

Wij bieden logement aan voor een 50-tal studenten die aan de Universiteit Gent en de Gentse hogescholen komen studeren. De klemtoon ligt op het creëren van “your home away from home” sfeer.

Wat nog meer?

We bieden ook steun aan buitenlandse studenten uit het Zuiden die niet bij OBSG resideren. Zo staat onze ontspanningszaal “Club van Eyck” open voor alle buitenlandse studenten. Hier komen ze samen, sluiten ze vriendschappen, wisselen ze ideeën uit en discussiëren ze over hun idealen.

Verder worden er ook tal van socio-culturele activiteiten georganiseerd om de studenten in contact te brengen met de Belgische cultuur en de Gentse bevolking.

Onze sociale dienst staat in voor praktische, sociale, financiële en psychologische ondersteuning voor studenten die daar nood aan hebben.

OBSG wil hiermee de opleiding van bekwaam personeel mee ondersteunen in een geest van solidariteit, harmonie en broederschap tussen alle naties.

Wij zijn eveneens erkend en gesteund door DGD (Governmental Agency for Development Cooperation – Dienst Ontwikkelingssamenwerking en Humanitaire Hulp).

S.Y.

PhD candidate at UGent in Faculty Pharmaceutical Sciences from Ethiopia

It gives me great pleasure that at OBSG I can enjoy my stay with students of different nationalities. Staying at OBSG gives me the feeling that I have family here in Belgium. I will always remember the kindness, care and support that I received during my stay in Ghent.

Onze geschiedenis

OBSG werd formeel opgericht als een vzw in 1977, als resultaat van het werk, de inzet en toewijding van Father Charles de Hemptinne (1933-2017), een katholieke priester. Father Charles was sinds 1975 aangeduid als aalmoezenier van de buitenlandse studenten in Gent en had gemerkt dat er geen plek was waar internationale studenten, ver van huis, elkaar konden ontmoeten en praktische en spirituele steun konden zoeken.

De oprichting van de OBSG-residentie zoals we die nu kennen, startte in het huis aan de Kortrijksesteenweg 498 in Gent, dat werd aangekocht in oktober 1976. De volgende jaren kon Father Charles met hulp van familie en vrienden andere huizen in de straat verwerven en een echte studentenresidentie oprichten, die werd erkend door de Belgische Dienst voor Samenwerking en Ontwikkeling in 1981. Een belangrijke vernieuwing voor die tijd was het voorzien van enkele studio's voor studenten met een gezin.

Sinds de oprichting van OBSG kon Father Charles rekenen op de steun van verschillende medewerkers en vrijwilligers, onder wie universiteitsprofessoren, maatschappelijk werkers, buren, vrienden en vooral de leden van zijn eigen familie, die de evolutie van zijn werk met grote vrijgevigheid volgden.

In 1997 werd een tweede vzw opgericht: Club Van Eyck, met als specifiek doel culturele ontmoetingen en evenementen onder de bewoners, andere studenten en de Gentse bevolking te promoten. Een jaar later maakte de erfenis van het huis van een buurvrouw, mevrouw Maria Lingier, een heel lieve en meewerkende dame, bij de studenten beter bekend als "Moeke", het mogelijk om de zaal "Academie Van Eyck" te bouwen. Sindsdien biedt deze zaal de mogelijkheid aan studenten en niet-studenten om tal van activiteiten en evenementen te organiseren.

Sinds 1981 is OBSG vzw zeer dankbaar voor de financiële steun en waardering van het Belgische Ministerie van Ontwikkelingssamenwerking en voor de vele schenkingen van donoren, die het mogelijk hebben gemaakt om voor veel buitenlandse studenten een echte 'thuis weg van huis' te creëren.